Wszczepialna sztuczna nerka

Film na temat wszczepialnej sztucznej nerki
(w jęz. angielskim)

Napisz komentarz